رویکرد برخی شرکت‌های نرم‌افزارcrm در تأکید بر حفظ اطلاعات و داده‌های مشتریان در یک نرم افزار است، اما آیا این  رویکرد می‌تواند اثربخشی بالایی داشته باشد؟
چه سیستم crm و ارتباط با مشتریانی را ایجاد بکنیم که علاوه بر پوشش هزینه خود، برایمان سودآور باشد؟
این پرسشِ بسیاری شرکت‌ها و مدیران در مواجه با انبوه تبلیغات شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه ارتباط با مشتریو crm است.
بگذارید از تجربه خودم برایتان بگویم.
در پنج سال اخیر بسیاری مجموعه ها و افراد ارائه دهنده خدمات سرویس مدیریت امور امور مشتریان(crm) بر این نکته تأکید دارند که نرم‌افزارcrm بانک اطلاعاتی شما را حفظ می‌کند و اگر کارشناس یا مدیرِ شما به شرکت دیگر برود،  نمی‌تواند اطلاعات شما را با خود منتقل نماید.
این یک ادعای کاملاً نادرست است.